Splošni pogoji spletne trgovine Cocozebra so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter uredbo GDPR.

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine Cocozebra, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med Cocozebro in kupcem.

Pazljivo preberite naslednje splošne pogoje poslovanja elektronske trgovine (splošne pogoje), saj vas ti zavezujejo s trenutkom, ko vstopite v našo elektronsko trgovino. Splošni pogoji so veljavni na vseh straneh elektronske trgovine brez izjeme. V primeru, da se s ponujenimi splošnimi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da ogleda strani in nakupa prek naše elektronske trgovine ne opravite. Šteje, da ste z vsakim ogledom ali  transakcijo, opravljeno prek naše elektronske trgovine, seznanjeni s celotno vsebino splošnih pogojev in ste v ponujene splošne pogoje privolili brez omejitev. Tudi v prihodnje ste, do preklica ali spremembe veljavnih splošnih pogojev, ob vsakem ogledu ali pri vsaki transakciji, opravljeni na naši strani, zavezani z navedenim splošnim pogoji. Splošne pogoje bomo redno ažurirali in bodo v vsakem trenutku v  najnovejši in veljavni verziji v celotni dostopni vsakomur brez težav.

Cocozebra uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Cocozebra v te namene uporablja 128-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.

Varovanje osebnih podatkov

Cocozebra se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika, v skladu z ZVOP-1.

Cocozebra  za nedoločen čas hrani naslednje podatke članov Cocozebre : ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije in arhiv komunikacije s Cocozebro.

Cocozebra navedene osebne podatke uporabi izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo s člani.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Za neregistrirane nakupe Cocozebra hrani naslednje osebne podatke samo za čas do izpolnitve naročila : ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije in arhiv komunikacije s Cocozebro. Po izpolnitvi naročila se hranijo samo še podatki v zvezi s posameznim naročilom, do katerih je mogoč dostop samo prek poznavanja številke računa in številke naročila.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Podjetje PRO UNIVERZUM d.o.o. si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev brez posebne najave. Spremembe veljajo od trenutka objave.

Podjetje PRO UNIVERZUM d.o.o. se zavezuje, da bo poslovanje elektronske trgovine v skladu z vso veljavno zakonodajo.

Podjetje PRO UNIVERZUM d.o.o. se ne zavezuje k pravilnosti in popolnosti podatkov na straneh elektronske trgovine, niti se ne zavezuje k pravilnost in popolnost tekstovnega in slikovnega materiala.

Vsa komunikacija, ki se vrši med kupcem in podjetjem PRO UNIVERZUM d.o.o. v elektronski obliki se šteje, kot da je bila izvedena v pisni obliki in ima veljavo pogodbe.

Elektronska trgovina je odprta 24 ur na dan, vsak dan. Zaradi različnih tehničnih ali drugačnih razlogov poslovanje preko naše elektronske trgovine ali celo dostop do trgovine včasih ni mogoč. Zato si podjetje PRO UNIVERZUM d.o.o. pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi prodajo nekaterih ali celo vseh izdelkov ali, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop do strani elektronske trgovine ali drugače omeji ali ustavi poslovanje elektronske trgovine.

Ponudba in pogodba v elektronski trgovini sta v celoti objavljeni v slovenskem jeziku. Ponudba velja do objave novega cenika. Elektronska trgovina posluje samo na ozemlju Republike Slovenije. Prodaja in dostava blaga je možna samo na ozemlju Republike Slovenije. Pogodbo je moč skleniti le v slovenskem jeziku.

En izvod pogodbe v pisni obliki prejme kupec. Pogodba je prav tako shranjena v elektronski obliki pri podjetju PRO UNIVERZUM d.o.o.

Uporabnik spletne strani v zvezi z uporabo te strani nima nikakršnih stroškov, povezanih z uporabo komunikacijskega sredstva. Podjetje PRO UNIVERZUM d.o.o. ne zaračunava nobenih dodatnih stroškov, povezanih z uporabo komunikacijskega sredstva.

Nakup v elektronski trgovini, ali sploh kakršnokoli posredovanje osebnih podatkov na straneh elektronske trgovine je dovoljeno samo pravno – poslovno sposobnim osebam starejšim od 15. let, ostale osebe morajo za vsako posredovano informacijo pridobiti zakonsko veljavno soglasje staršev ali skrbnika.

Podjetje PRO UNIVERZUM d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli okvaro vaše strojne ali programske opreme zaradi obiska in operiranja s stranmi elektronske trgovine ali za kakršnokoli škodo, povzročeno z izdelki, kupljenimi v elektronski trgovini.

Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi z elektronsko trgovino se rešujejo sporazumno, v nasprotnem primeru se stranke dogovorijo, da bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani ob uporabi slovenskega prava.